Veselá foto trička

Speciální kvalitní tisky ve foto kvalitě vyberte z naší nabídky

EXWERY DOOSUN trika

DUSSY kalendář

TEXTILNÍ ETIKETY

Speciální tisky pro oděvní výrobce.
http://pracisymboly.webnode.cz/
Prací symboly pro značení výrobků
bližší informace si vyžátejte.

PRAVIDLA
pro správné používání symbolů ošetřování

1.
Tato pravidla vydávají společně ČNI jako národní normalizační organizace a člen ISO a SOTEX jako zemská organizace GINETEX na základě ustanovení Přílohy B ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie. Symboly pro ošetřování. Jejich účelem je přispět k ochraně spotřebitele prosazováním správného užívání ČSN EN ISO 3758.
2.
Výrobce/dodavatel pomocí symbolů ošetřování doporučuje zákazníkům parametry postupů ošetřování textilních výrobků, při jejichž použití nedojde k poškození textilního výrobku nebo k jeho znehodnocení změnou vzhledu, barevného odstínu nebo rozměrů. Symboly jsou důležité jak pro správné ošetřování výrobků v domácnostech, tak při volbě technologického postupu údržby při profesionálním praní respektive čištění.
3.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění ukládá v § 9 prodávajícímu povinnost informovat, mimo jiné o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li ke splnění této informační povinnosti použito symbolů ošetřování doporučuje se, aby se prodávající ujistil u výrobce/dodavatele o správnosti označení výrobku.
4.
Nesprávné informace sdělované používáním symbolů ošetřování jsou považovány za klamání spotřebitele.
5.
Za potvrzení správného označení výrobku symboly ošetřování je považováno označení výrobku značkou
QZ - ZARUČENÁ KVALITA.
6.
Značka QZ - ZARUČENÁ KVALITA může být používána pouze na základě licence SOTEX.
7.
K označování výrobků musí být používány symboly tvarově a obsahově shodné s ČSN EN ISO 3758 a musí být čitelné po celou dobu životnosti výrobku. Umístění a použití symbolů na výrobku nebo na etiketě musí být v souladu s požadavky ČSN EN ISO 3758.
8.
Podle ČSN EN ISO 3758 se symboly ošetřování uvádí v pořadí praní, bělení, sušení, žehlení a profesionální ošetřování textilií. Původní pořadí symbolů údržby (praní, bělení, žehlení, chemické čištění a sušení v bubnové sušičce), jež je předmětem mezinárodně registrované ochranné známky č. 492423, je podle majitele ochranné známky symbolů ošetřování GINETEX možné používat do konce roku 2007.
9.
Tato pravidla podléhají pravidelnému ročnímu přezkoumání.


V lednu 2006
Ing. Otakar Kunc, Csc., v.r.
RNDr. Pavel Malčík, v.r.

 
* EXWERY * speciální tisky a potisky * e-mail exwery@centrum.cz *